02-746-4903 Contact Us

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมออกบูธในงานสัมมนา“ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019”

Published September 27, 2019
    บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอ ระบบบริหารจัดการงานขาย ระบบบริหารงานก่อสร้างและ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในงาน “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019” ที่จัดโดยสมาคมอาคารชุดไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

    ซึ่งในงานนี้ยังได้พบกับ Developer ชั้นนำที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจ แนวโน้มและนโยบายของทางภาครัฐที่มีต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ทางบริษัทต้องขอขอบคุณสมาคมอาคารชุดไทยเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสทางบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงบูธภายในงานสัมนาในครั้งนี้