02-746-4903 Contact Us

OUR HISTORY

        ICON Framework เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2007 เราเป็นผู้พัฒนา Real Estate Management Platform ที่เริ่มจากการพัฒนาระบบงาน CRM ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับ การทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ภายใต้ลิขสิทธิ์ในชื่อ ICON REM ปัจจุบัน ICON REM ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับและมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

About

MISSION

        เราได้มีโอกาสพัฒนาระบบงาน REM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นรายแรก และหลังจากนั้นเราก็ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของประเทศ อาทิ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถให้บริการระบบงานกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับ Enterprise ได้อย่างราบรื่น จนกระทั่งปัจจุบันทาง ICON ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากกว่า 40 บริษัท โดยเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

        ICON Framework มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้บริการระบบบริหารงานขายที่มีมาตรฐาน ซึ่งในปี 2020 เราได้เริ่มพัฒนาระบบงานสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อม อาทิ ICON REM Lite, ICON ERP, และ ICON CM Lite เพื่อให้บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกขนาดสามารถเข้าถึงระบบงานที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

About

MANAGEMENT

คุณนวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา
Chief Financial Officer

คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร
Founder & Chief Executive Officer

คุณนวรัตน์ เลิศศิลาทอง
Chief Operating Officer

BUSINESS PHILOSOPHY

        ICON Framework เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เรามีความเชื่อที่ว่าบุคคลากรของ ICON สามารถสร้างระบบงานสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้ง โดยเราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่า เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านระบบงานที่ตอบโจทย์ ทันสมัย และคุ้มค่า ให้กับลูกค้า รวมถึงการบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด