02-746-4903 Contact Us

“ Global Standard Platform for Real Estate on Cloud ”

ติดต่อเรา

ICON REM Cloud แพล็ตฟอร์มบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างโอกาสในการขายได้ 100%

Standard Real Estate Management Platform on Cloud

ICON ได้มีการพัฒนา Real Estate Management Platform ที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจในระดับ Enterprise นำมาอยู่บน Cloud Platform ซึ่งยังคงครบทุกฟังก์ชั่นการทำงานหลัก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางหรือเริ่มดำเนินธุรกิจ

Standard

มีมาตรฐาน ครบวงจร รวดเร็ว ตรวจสอบได้

Lean

ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย

User Friendly

โปรแกรมภาษาไทย ใช้งานง่าย

Efficiency Information

สรุปรายงานผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

Welcome Support

เข้าใจและเต็มใจให้บริการ อย่างมืออาชีพ

Cloud Security

มาตรฐาน ISO2000-1, ISO27001 และ CSA-STAR

What is ICON REM Cloud?

ICON REM Cloud เป็นระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในรูปแบบการเช่าใช้ โดยไม่ต้องลงทุนและดูแลด้าน Infrastructure อีกทั้งยังรองรับการทำงานผ่านมือถือเพื่อให้กระบวนการทำงานมีมาตรฐาน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับ Enterprise เพื่อให้บริษัทสามารถวางรากฐานให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

ลงทะเบียน DEMO

ICON REM Cloud Main Features

ซอฟต์แวร์บริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก

Sale Management ระบบบริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Presale Module ระบบติดตามงานขาย
 • Sale Module (Booking – Transfer) ระบบบริหารงานขาย จอง-โอน
 • Customer Services Module ระบบบริการหลังการขาย
ICON REM Mobile ระบบบริหารงานผ่านมือถือ
 • Smart Sale ระบบบริหารงานขายผ่านมือถือ
 • Customer Portal ระบบบริการลูกค้าผ่านมือถือ
 • Management Mobile ระบบสนับสนุนผู้บริหารออนไลน์
Sale Management
Mobile Service

“ ICON REM The Best Real Estate Platform on Cloud ”

Implement and Consult

 • ติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 • บริหารจัดการ ควบคุม ประเมินผล เพื่อทำให้ระบบงานนั้นเกิดขึ้นและใช้งานได้
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Research and Development

 • ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน
 • พัฒนาระบบงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทดสอบและปรับปรุงระบบงานเพื่อให้พร้อมสำหรับกระบวนการต่างๆ

Training Center

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบงาน
 • ประเมินผลการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบ
 • สถานที่ฝึกอบรม เดินทางสะดวก ใกล้ Airport Link

Customer Support

 • รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
 • รับความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ติดตาม แจ้งผลการ Update Version เพื่อให้ระบบงานทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีทีม Call Center พร้อมให้บริการ

Voice of Customers

สิ่งที่ ICON ทำ เป็นหนึ่งในพลวัตรสำคัญที่จะเปลี่ยนวงการอสังหาริมทรัพย์ตลอดไป

คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์
CEO Altitude Development Co., Ltd.

ความมีมาตรฐานและต้องสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ เพื่อพร้อมที่จะโตไปกับเรา ณ.เวลานี้ ICON REM คือตัวเลือกเดียวสำหรับเราเลยครับ

คุณธีระชาติ มโนธรรมรักษา
ประธานบริหาร บริษัท เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงอย่าง ICON REM Clound เป็นการบังคับทีมงานให้ทำงานอย่างเป็นระบบได้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าสนใจ เข้ามาเยี่ยมชม จนถึงวันโอน ช่วยเก็บข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพให้ Process การทำงานต่างๆให้มีระเบียบ และเป็นแบบแผนได้ดียิ่งขึ้นคะ ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆระหว่างทางได้เป็นอย่างดีเลยคะ

คุณนนทพร เลิศพรมสนธิ์
ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
บ.นครทองเฮ้าส์ แอนด์ เรียลเอสเตท

Our Customers

ติดต่อเรา