02-746-4903 Contact Us

“ Global Standard Platform for Real Estate ”

ติดต่อเรา

ICON REM แพล็ตฟอร์มบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างโอกาสในการขายได้ 100%

Enterprise Standard Real Estate Platform

ICON เป็นผู้นำในการพัฒนา Real Estate Management Platform ที่เป็นมาตรฐานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับ Enterprise แบบครบวงจร รองรับทุกฟังก์ชั่นการทำงาน

Standard

มีมาตรฐาน ครบวงจร รวดเร็ว ตรวจสอบได้

Lean

ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย

User Friendly

โปรแกรมภาษาไทย ใช้งานง่าย

Efficiency Information

สรุปรายงานผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

Welcome Support

เข้าใจและเต็มใจให้บริการ อย่างมืออาชีพ

What is ICON REM?

ICON REM เป็นระบบการบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานให้การดำเนินธุรกิจและสามารถช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น รวมถึงรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบของ Web-base และ Mobile ทุกระบบ (iOS และ Android) โดยข้อมูลจะมีการ Update แบบทันที (Real Time)

ติดต่อเรา

ICON REM Main Features

ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่

Sale Management ระบบบริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Presale Module ระบบติดตามงานขาย
 • Sale Module (Booking – Transfer) ระบบบริหารงานขาย จอง-โอน
 • Customer Services Module ระบบบริการหลังการขาย
 • Event Management Module ระบบจัดการงานอีเวนท์
 • QC Inspection Module ระบบตรวจรับมอบห้อง
 • Marketing Management Module ระบบบริหารการตลาด
Rental Management ระบบบริหารงานเช่า
Property Management ระบบบริหารงานนิติบุคคล
Agent- Resale Management ระบบบริหารตัวแทนจำหน่าย
Sale Management
Rental Management
Property Management
Agent-Resale Management
Mobile Services

What is ICON REM on Mobile?

Mobile Services ระบบการทำงานผ่านมือถือ
 • Customer Portal ระบบบริการลูกค้าผ่านมือถือ
 • Smart Sales ระบบงานขายผ่านมือถือ
 • QC Inspection ระบบการตรวจรับมอบห้องผ่านมือถือ
 • Management Mobile ระบบสนับสนุนผู้บริหารออนไลน์
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
  • การอนุมัติผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

“ ICON REM The Best Real Estate Platform ”

Implement and Consult

 • ติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 • บริหารจัดการ ควบคุม ประเมินผล เพื่อทำให้ระบบงานนั้นเกิดขึ้นและใช้งานได้
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Research and Development

 • ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน
 • พัฒนาระบบงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้ระบบงานพร้อมสำหรับกระบวนการต่างๆ

Training Center

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบงาน
 • ประเมินผลการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบ
 • สถานที่ฝึกอบรม เดินทางสะดวก ใกล้ Airport Link

Customer Support

 • รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
 • รับความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ติดตาม แจ้งผลการ Update Version เพื่อให้ระบบงานทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีทีม Call Center พร้อมให้บริการ

Voice of Customers

ระบบที่ตอบโจทย์กระบวนการทางธุรกิจอสังหาฯ ที่หลากหลาย ซับซ้อน ได้ครอบคลุม และพร้อมพัฒนาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเหล่านี้มีครบถ้วนอยู่ในระบบ REM ของ ICON

คุณณัฐพงศ์ ไหมพรม
IT PM & Business Analyst Executive I
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

หากกล่าวถึง ICON ผมนึกถึงกลุ่ม IT คนไทยที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สร้าง Platform ได้ในระดับมาตรฐานสากลให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย จน ณ วันนี้ ICON เป็นที่ยอมรับและเป็น No 1. ของ Real Estate Platform

คุณศิรวุฒิ จันทร์แสงสว่าง
SVP of System Information Technology
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีต้นทุนและกำไรขั้นต้นไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทำให้มีกำไรแตกต่างกันอยู่ที่ค่าใช้จ่าย Overhead ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายนี้ต่างกันตั้งแต่ 9% ถึง 25% ICON เป็นผู้พัฒนาระบบ REM สำหรับบริษัทอสังหาฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน และช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็นระบบที่ดีที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
CEO บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด และ
CEO & Founder บริษัท โฮมดอทเทค จำกัด

ระบบ REM ของ ICON เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนให้ ธุรกิจอสังหาฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด

Our Customers

ติดต่อเรา