ฟาสท์อินสเปค แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่เป็นผู้พัฒนา เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาการก่อสร้าง บริษัทก่อสร้าง หรือบริษัทรับจ้างตรวจบ้าน คอนโด สำหรับการตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง ทั้งในช่วงก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างเสร็จ ระหว่างโอนให้ผู้ซื้อ หรือผู้เช่า และช่วงรับประกันงานก่อสร้าง สามารถใช้ได้ กับทั้งบ้าน คอนโด สำนักงาน อาคารพาณิชย์

      Application สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และผู้รับเหมา ใช้ในการตรวจงานก่อสร้าง สามารถแบ่ง ตามงวดงานต่างๆ), QC Checklist เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานในขั้นตอนต่างๆ เหมาะสำหรับทั้งโครงการแนวราบและ โครงการแนวสูง รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางในโครงการ

       Application สำหรับบริษัทรับตรวจบ้านและคอนโด ที่จะช่วยให้ทีมงาน ตรวจงานส่งมอบก่อนโอนบ้านและ คอนโดได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการทำงานรองรับการเข้าตรวจได้หลาย user พร้อมๆ กัน ต่อ unit มีรายงานเชิงวิเคราะห์ เก็บสถิติประเภทงาน Defect

       Application สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และลูกบ้านเพื่อใช้งานหลังการขาย ใช้งานง่าย เพิ่มความ รวดเร็วในการตรวจรับมอบอุปกรณ์ งานแจ้งซ่อม แจ้งเรื่องร้องเรียน

First Banner
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด