02-746-4903 Contact Us

      บริการหลังการขายผ่าน Line OA Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหลังการจอง หรือหลังการเข้าอยู่อาศัย เช่น บริการแจ้งเตือนจ่ายชำระ บริการแจ้งซ่อม บริการแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
      Customer Portal with Line OA ช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อ ให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบเชื่อมต่อกับ ICON REM ข้อมูลจึงอัพเดทได้แบบ Real-Time

      บริการหลังการขายผ่าน Line OA Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหลังการจอง หรือหลังการเข้าอยู่อาศัย เช่น บริการแจ้งเตือนจ่ายชำระ บริการแจ้งซ่อม บริการแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
      Customer Portal with Line OA ช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อ ให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบเชื่อมต่อกับ ICON REM ข้อมูลจึงอัพเดทได้แบบ Real-Time


First Banner
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด