System Analyst

ตำแหน่งงาน : System Analyst

ประเภทงาน : พนักงานประจำ

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
 • นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software ควบคุม product ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานใกล้ชิดกับ Business Analyst & Developer & Tester เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Product ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Business Requirement ของลูกค้า หรือตาม New Feature ใหม่ที่ควรจะเป็น
 • ประสานงานกับ Project Manager เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่น System Requirement Spec, Data Dict, DFD, ERD, Program Function List, Design Program Work Flow, ,Functional Spec, Review Test case หรือกำหนด Test Case
 • ตรวจสอบผลการทดสอบระบบจาก Tester เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแบบ Quality Assurance
 • จัดเตรียม Test Case Scenerio เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ (ในกรณีถ้ามี Senior Tester แล้วสามารถให้ Tester สร้าง Case Scenario จาก Requirment เองได้)
 • เสนอแผนการปรับปรุง product ให้ตามยุคสมัย หรือ technology ที่ควรจะเป็น
 • ดูแล และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน เพื่อเข้าใจถึง product ที่ได้ออกแบบไว้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 22-34 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถออกแบบระบบได้ สื่อสารกับทีม Developer ได้เป็นอย่างดี
 • จัดลำดับความสำคัญของงานได้ เรียนรู้ไว
 • ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน..
 • บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
 • ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 ตึกฟีนิกซ์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 602 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
 • โทรศัพท์ : 02-746-4903 , 094-426-2828
 • โทรสาร : 02-746-4904
 • E-mail : natthawan@iconframework.com

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด