Project Manager

ตำแหน่งงาน : Project Manager

ประเภทงาน : พนักงานประจำ

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • ควบคุมดูแลบริหาร Project ให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางระบบการทำงานและระบบตรวจสอบ เพื่อให้บรรจุเป้าหมายบริษัท
 • สามารถบริหารจัดการงานได้ทีละหลาย Project และดูแลทีมได้เป็นอย่างดี
 • ทำ Application Review
 • เก็บ RICEF ตามหัวข้อ
 • ให้คำปรึกษาลูกค้า และติดตามให้ลูกค้าลงนามในเอกสารที่กำหนด เช่น RICEF, UAT, GoLive
 • เก็บความต้องการของลูกค้าในส่วนของ New Requirement จัดทำเอกสารและถ่ายทอดให้ทีม Software Development
 • มีทักษะในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
 • สามารถแก้ปัญหางานต่างๆ ได้ดี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, ไอที, บริหารธุรกิจ, บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการทำความเข้าใจกับระบบการทำงาน Business Process ของลูกค้าได้ เก็บข้อมูล จัดทำเอกสาร ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการบริหารจัดการโครงการ
 • มีทักษะการสื่อสาร สามารถประสานงานได้ทุกฝ่าย
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถรับความกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไป Site งานลูกค้าได้

ติดต่อสมัครงาน..
 • บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
 • ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 ตึกฟีนิกซ์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 602 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
 • โทรศัพท์ : 02-746-4903 , 094-426-2828
 • โทรสาร : 02-746-4904
 • E-mail : natthawan@iconframework.com

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด