บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมกับ บริษัท เบเคอร์ แม็คเคนซี่ จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมองค์กร ให้รองรับ “PDPA”

Published January 16, 2020

    เมื่อวันที่ 16 และ17 มกราคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท เบเคอร์ แม็คเคนซี่ จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ เตรียมความพร้อมองค์กร ให้รองรับ “PDPA” โดยผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการเตรียมความพร้อมของ Developer เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรณ์สามารถปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง


    โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ให้การตอบรับเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์คจำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัท ถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายของทางภาครัฐในทุกด้าน

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด