กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Demo Day ICON with SAP Business One ครั้งที่ 3

Published January 23, 2020
    เริ่มต้นเดือนแรกของปีด้วยกิจกรรม Demo Day ICON with SAP Business One ครั้งที่ 3 ที่บริษัทไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดขึ้นเพื่อสาธิตระบบบริหารงานก่อสร้าง และ ระบบ ERP ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยครั้งนี้ทางบริษัทได้จัดเตรียมทีมงานมาอย่างคับคั่งเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้าที่มาร่วมงานอย่างเต็มที่

    ภายในงาน Demo Day ICON with SAP Business One ครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตระบบบริหารงานก่อสร้าง และ ระบบ ERP เป็นจำนวนมากทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  และหากลูกค้าบริษัทใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงาน Demo Day ครั้งถัดไป สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลได้ที่ คุณนฤภร เบอร์โทรศัพท์ 084-6449955

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด