บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรม ICON REM Upgrade New Version 4.5 Training

Published February 4, 2020
       เมื่อวันที่ 4 และ 6 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัดได้มีการจัดกิจกรรม  ICON REM Upgrade New Version 4.5 Training เพื่อแนะนำรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มเติมของ Version 4.5 ให้กับลูกค้าทุกท่านทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

       บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และบรรยากาศทั้งสองวันยังเต็มไปด้วยความคึกครื้นและเป็นกันเองจากลูกค้าทุกท่าน

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด