บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Go Live พร้อมเปิดใช้งานระบบ Rental Management ให้กับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

Published February 5, 2020
       เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ยกทัพทีมงานร่วม Go Live พร้อมเปิดใช้งานระบบ Rental Management ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ระบบที่จะช่วยบริหารงานเช่าภายในโครงการให้บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยรองรับการเช่าทั้งแบบรายวัน - รายเดือน

       ทางทีมงาน บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ต้องขอขอบคุณทางทีมงาน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาระบบจนถึงการเปิดใช้งานจริง และยังสร้างความเป็นกันเองกับทีมงานของไอคอน เฟรมเวิร์ค เสมือนได้ทำงานกับทีมงานในบริษัทเดียวกัน ทางบริษัทต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด