02-746-4903 Contact Us

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค ยกทัพทีมงาน เริ่ม Kick Off ระบบ ICON REM ให้กับ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Published August 19, 2019
    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค ยกทัพทีมงานเพื่อเริ่ม Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้กับบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย

    โดยในวัน Kick Off ทีมงานของ ไอคอน เฟรมเวิร์ค ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กล่าวต้อนรับ และสร้างความเข้าใจกับพนักงานภายในองค์กรของ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรต้องนำระบบมาใช้ภายในองค์กร  เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

    ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ระบบ ICON REM ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ