ไอคอน เฟรมเวิร์ค จัดกิจกรรม Demo Day ICON with SAP Business One ครั้งที่ 1

Published September 13, 2019
    ในวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมาทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม Demo Day ICON with SAP Business One ครั้งที่ 1 ภายในงานได้มีการสาธิตระบบบริหารงานก่อสร้าง และ ระบบ ERP ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยบริษัทได้จัดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยให้คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยของผู้มาร่วมงานอย่างเต็มที่

    สำหรับงาน Demo Day ICON with SAP Business One ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด มีความยินดีและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางบริษัทจะจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานก่อสร้าง และระบบ ERP ให้กับลูกค้าก่อนตัดสินใจเลือกใช้ระบบ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด