ไอคอน เฟรมเวิร์ค เปิดต้นสัปดาห์ด้วยการ KICK OFF ระบบ ICON REM ให้บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

Published September 17, 2019
    บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการเปิด Kick Off ระบบ ICON REM ระบบการบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบครบวงจร ให้กับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

    ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค มีความยินดี และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความไว้วางใจในการ เลือกใช้ระบบของไอคอนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการด้านการบริหารงานขายอสังริมทรัพย์
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด