ICON Framework Family Outing 2019

Published October 25, 2019
    เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค ได้จัดกิจกรรม Outing ณ เกาะกูด จังหวัดตราด ซึ่งมีพนักงานร่วมเดินทางจำนวน 80 คน จากทั้งสำนักงานใหญ่, ขอนแก่น และ เชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

    บรรยากาศเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการอย่างสนุกสนานร่วมกัน ระหว่างพนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความรักและสามัคคีภายในองค์กร อีกทั้งให้พนักงานได้พักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เที่ยวชมน้ำตก ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมบันเทิงในช่วงค่ำกับการประกวดการแต่งกาย การจับฉลากของรางวัล และที่พลาดไม่ได้ คือรางวัลสำคัญสูงสุดที่ทางบริษัท ICON จะมอบให้กับพนักงาน Best Player Award ที่ได้รับการคัดเลือกจากการโหวตสูงสุดของพนักงานภายในองค์กรประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

    ก่อนเดินทางกลับ ผู้บริหารและพนักงาน ได้มีการเก็บภาพความประทับใจ ของสมาชิกครอบครัว ICON ที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแรงและยิ่งใหญ่ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เกิดความรักและสามัคคีอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด