กิจกรรม Demo Day ICON with SAP Business One ครั้งที่ 2

Published November 4, 2019
    ผ่านไปอีกครั้ง กับงาน Demo Day ICON with SAP Business One ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการสาธิตระบบบริหารงานก่อสร้าง และระบบ ERP ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รวมถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกใช้งาน

    สำหรับงาน Demo Day ICON with SAP Business One ในครั้งนี้มีผู้ให้การตอบรับสนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมดีดีแบบนี้ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รู้ถึงวิธีการใช้ระบบบริหารงานก่อสร้าง และERP ระดับโลกที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างถูกต้อง
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด