บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในงานสัมมนาอังสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ประจำปี 2563

Published February 25, 2020
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2563 ที่ผ่านมา สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ร่วมจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ประจำ ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2020” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ ต่อสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

      โดยภายในงานได้มีการอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ผลกระทบต่อตลาดอสังหาฯ ใน ปี 2563 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ กว่า 450 คน

      ในโอกาสนี้ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานสัมมนาที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้เป็นอย่างมาก

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด