บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิด Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขาย ให้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

Published March 5, 2020
  บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิด Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ซึ่งการ Kick Off ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งพิเศษ สำหรับการให้บริการลูกค้าที่เลือกใช้บริการของ ไอคอน มาอย่างยาวนาน

        ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ให้ความไว้วางใจ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด  ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง งานนี้ทีมงานไอคอนได้เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริการลูกค้า และให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด