บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมพัฒนาระบบออนไลน์ (LINE@) ให้โครงการแบ่งปันความอิ่ม Pay it forward Thailand คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Published May 21, 2020
       บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการแบ่งปันความอิ่ม Pay it forward Thailand โครงการที่ริเริ่มจากคนกลุ่มเล็กในสังคมอย่างคุณมิ้ว อริสา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่อยากจะช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นในชุมชนใกล้ตัวด้วยวิธีง่ายๆ ในรูปแบบของการแจกคูปองอาหาร แต่การช่วยเหลือดังกล่าวมีข้อจำกัดในเรื่องกำลังคนและการขยายพื้นที่ ที่ไม่สามารถกระจายได้ครอบคลุมถึงผู้ที่เดือดร้อน 

       จึงนำไปสู่การต่อยอดสู่แนวคิดที่อยากให้มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จึงได้รับเกียรติจาก อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ชักชวนเข้าร่วมพัฒนาระบบ ผ่านระบบออนไลน์ (LINE@)เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการสนับสนุนโครงการร่วมบริจาค รวมถึงร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการให้สามารถเข้าร่วมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาทจากผู้ร่วมบริจาค ได้ช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง

       โดยโครงการดังกล่าวได้มีการแถลงข่าวและได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขาร่วมงานในครั้งนี้ ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนในสังคมให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด