บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิด Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด

Published July 14, 2020

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้เดินทางไป Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด
        ทางทีมงาน บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด ที่ให้ความไว้ใจเลือกใช้ระบบของทางบริษัทฯ และมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางด้านธุรกิจอสังหารัมทรัพย์ของลูกค้าต่อไป


© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด