ร่วม Go Live กับลูกค้าคนสำคัญ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด กับการเปลี่ยนมาใช้ ระบบ ICON REM (ในรูปแบบ Standard)

Published August 17, 2020

       บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วม Go Live กับลูกค้าคนสำคัญ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด กับการเปลี่ยนมาใช้ ระบบ ICON REM (ในรูปแบบ Standard) ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รองรับการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ที่พัฒนาโดยบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการทำงาน และรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

       บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ต้องขอขอบคุณ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา


© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด