Go-live เป็นที่เรียบร้อย กับระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท มานะพัฒนาการ จํากัด

Published October 7, 2020
      เริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนด้วยการ Go-live ขึ้นระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับ บริษัท มานะพัฒนาการ จํากัด ซึ่งระบบ ICON REM 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงานขายได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้การทำงานมีมาตรฐานและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
     บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ต้องขอขอบคุณ บริษัท มานะพัฒนาการ จํากัด เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือและดูแลทีมงานของ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เป็นอย่างดีตลอดการทำงานร่วมกัน
ทางบริษัทรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตของบริษัท มานะพัฒนาการ จํากัด ต่อไป

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด