Golive ขึ้นระบบไปอย่างราบรื่น ด้วยระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

Published October 26, 2020
Golive ขึ้นระบบใช้งานจริงไปอีกหนึ่งบริษัท กับระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น Platform ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานด้านเอกสารงานขายแบบครบวงจร ที่ช่วยให้การทำงานเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ให้กับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ซึ่งทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ต้องขอขอบคุณ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบกับทางเรา และให้การร่วมมือกับทีมงานเป็นอย่างดีมาตลอดจนสามารถขึ้นระบบใช้งานจริง ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ต่อไป

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด