บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรม Demo Day ICON REM Lite Platform ใหม่ล่าสุด!! เป็นครั้งแรก

Published December 17, 2020
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรม Demo Day ครั้งแรกเพื่อสาธิตระบบ ICON REM Lite ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อมแบบครบวงจร ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารจัดการงานขาย เช่น ขาย จอง ขอสินเชื่อออนไลน์ โอนกรรมสิทธิ์ และระบบบริการลูกบ้านผ่าน Line OA Application อีกทั้งรายงานเชิงลึกสำหรับผู้บริหารในรูปแบบ Executive Dashboard ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบเป็นอย่างดี หากลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนฤภร 084-6449955 

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด