บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรม Demo Day ICON REM Lite ระบบบริหารจัดการงานขาย สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อม

Published December 1, 2020
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรม Demo Day กับการสาธิตระบบ ICON REM Lite ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อม ที่เหมาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายโครงการจำนวนไม่สูงต่อปี ต้องการระบบบริหารจัดการงานขาย ที่มีมาตรฐาน ครบวงจร และรองรับการเติบโตในอนาคต
ทางบริษัทฯ  ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทฯจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง หากลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day ICON REM Lite สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนฤภร 084-6449955

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด