บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิด Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการ งานขายสำหรับอสังหาริมทรัพย์

Published December 8, 2020
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิด Kick off อย่างต่อเนื่องกับระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ)

ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด  ต้องขอขอบคุณบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้ทางบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบบริหารจัดการงานขาย เพื่อให้การบริหารงานเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด