บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ขึ้นระบบใช้งานให้ บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด กับระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Published December 18, 2020
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ขึ้นระบบใช้งานให้ บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด กับระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ครบวงจรทุกฟังก์ชันการบริหารงานขาย ช่วยให้การทำงานมีมาตรฐาน และรองรับการเติบโตในอนาคต

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ลูนิค เรียลเอสเตท จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดการทำงานร่วมกัน กระทั่งระบบสามารถขึ้นใช้งาน บริษัทฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของลูกค้าต่อไปครับ

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด