บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิด Kick Off ระบบ ICON REM Clound ระบบบริหารจัดการงานขายแบบเช่าใช้ ให้กับ บริษัท เอ็นริช ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Published February 5, 2021
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด kick off ระบบ ICON REM Clound ระบบบริหารงานขายสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรแบบเช่าใช้ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กที่ลูกค้าสามารถเลือกปรับให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร เพื่อรองรับการต่อยอดธุรกิจที่มีการบริหารงานที่หลากหลาย ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ต้องขอขอบคุณ บริษัท เอ็นริช ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้ระบบของทาง ไอคอน เฟรมเวิร์ค ให้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจต่อไป
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด