บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Kick Off ระบบ ICON RENTAL Management ระบบบริหารงานเช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

Published February 22, 2021
 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Kick Off  ระบบ ICON RENTAL Management ระบบบริหารจัดการงานเช่า ให้กับบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ระบบที่จะช่วยบริหารงานเช่าภายในโครงการให้บริหารจัดการงานเช่าได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกกระบวนการแบบครบครัน และมีประสิทธิภาพโดยรองรับการเช่าทั้งแบบรายวัน – รายเดือน 

 ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจระบบ ICON RENTAL Management ให้เป็นอีกหนึ่งระบบด้านการบริหารงานเช่าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการระบบของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด