บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้กับบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Published March 17, 2021
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อเริ่มการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ให้กับบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ รัตน์นันต์ และคุณวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการ Golive ในครั้งนี้  
ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบบริหารงานขายของทาง ไอคอน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอีกทั้งยังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตลอดช่วงเวลาที่พัฒนาระบบร่วมกัน


© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด