จัดอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม DEMO DAY ICON REM Lite การสาธิตระบบบริหารงานขายสำหรับอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อมแบบครบวงจร

Published March 30, 2021
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด จัดกิจกรรม DEMO DAY ICON REM Lite การสาธิตระบบบริหารงานขายสำหรับอสังหาริมทรัพย์ขนาดย่อมแบบครบวงจร ระบบที่จะช่วยให้การบริหารงานขายเป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการขายจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ และการบริการหลังการขายให้กับลูกบ้าน เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทางบริษัทต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสาธิตระบบในครั้งนี้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ให้บริการระบบงานขายเพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าต่อไป

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด