ICON Framework เปิด Kick Off online ระบบบริหารงานภายในองค์กรให้กับ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)โดยการดำเนินงานภายใต้คอนเซ็ปต์ "FAST 9 GO TO THE FUTURE"

Published January 8, 2022

      ในวันที่ 8ธันวาคม 2564 บริษัท ไอคอนเฟมเวิร์ค จำกัด ได้ร่วม Kick Off Online ระบบบริหารงานภายในองค์กรให้กับ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำงานภายใต้คอนเซ็ปต์ "FAST 9 GO TO THE FUTURE" ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่เริ่มต้นจากทาง บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) มองว่าการนำระบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจ มองว่าการนำระบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นการเพิ่มศักยภาพในองค์กรให้พัฒนาได้รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)และทีมงาน มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้อย่างอบอุ่น


       ทางบริษัทฯต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบบริหารจัดการสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรภายในองค์กรกับทางบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคตครับ


 


 

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด