ทีมงานบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ระบบให้กับบริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด

Published February 9, 2022

       บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ระบบให้กับบริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือ MBK Group
ด้วยระบบ ICON  REM  (ระบบบริหารงานขาย) ICON PM (ระบบบริหารงานนิติบุคคล) และระบบLine OA (Customer Portal) ครบ Solution การบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไว้วางใจเลือกใช้งานระบบบริหารงานสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรกับทางเรา บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด พร้อมสนับสนุนเคียงข้างคู่ Developer ต่อไปครับ
       บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณ เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือ MBK Group

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด