บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ขึ้นระบบใช้งานจริงให้กับ บริษัทเดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Published February 24, 2022
       บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด Golive ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้กับบริษัท บริษัทเดอะ เนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
       ทางเราต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจึงทำให้ Project นี้สำเร็จไปด้วยดีทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าเลือกให้ระบบของ ICON เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอนาคต

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด