บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้เปิดทำการ Kick Off ระบบ ICON REM และระบบ ICON CM with SAP Business One ให้กับ บริษัท สยามนุวัตร จำกัด

Published May 26, 2022
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้เปิดทำการ Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และระบบ ICON CM with SAP Business One ระบบบริหารงานก่อสร้าง และระบบบัญชีบริหาร ให้กับ บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าให้การสนับสนุนเลือกใช้ระบบของ ICON FRAMEWORK 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของธุรกิจต่อไป
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด