บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ICON REM ให้กับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)

Published August 1, 2022

ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้ทางบริษัทดูแลระบบบริหารจัดการงานขาย  ที่จะช่วยให้การบริหารงานเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป

© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด