บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้เปิดทำการ Kick Off ระบบ ICON AGENT ERP และ ระบบ Interface MS365 ให้กับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

Published October 20, 2022
ขอยินดีกับลูกค้าคนสำคัญ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กับการ Kick Off เริ่มการ Implement 2 ระบบ ไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง ICON AGENT ERP (ระบบ ERP สำหรับการบริหารธุรกิจ Agent และ Agency) และ ระบบ Interface MS365 ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องจาก ICON REM, ICON Line OA และ ICON Property Management นอกจากนี้ในการ Kick Off วันนี้ทางลูกค้ายังไว้วางใจร่วมวางแผน Road Map ที่จะพัฒนากับทาง ICON Framework ต่อเนื่องในปีหน้าเพิ่มเติมอีก ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอนาคตของธุรกิจ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด