บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับการ Golive ระบบ ICON REM ให้กับ บริษัทแกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Published November 10, 2022
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับการ Golive ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับ บริษัทแกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 
ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ครบวงจรและครบคลุมทุกกระบวนการงานขาย ให้เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด