คุณฉัตรชัย สุทธภักติ ร่วมอภิปรายในงาน Thailand Cloud & Datacenter Convention 2022

Published November 11, 2022
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณผู้จัดงาน Thailand Cloud & Datacenter Convention 2022 ที่ได้ให้เกียรติเรียนเชิญผู้บริหาร คุณฉัตรชัย สุทธภักติ ตำแหน่ง Chief Technology Officer เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ การสร้างสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ายิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้การบริโภคหรือรูปแบบ As-a-Serviceจะเริ่มต้นขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่? ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะครับ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด