บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้เปิดทำการ Kick Off ระบบ ICON REM ให้กับ บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด

Published November 30, 2022
ต่อคิว Implement ระบบอย่างต่อเนื่อง กับการเปิด Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร ของ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณบริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสทางบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบบริหารจัดการงานขาย  เพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด