บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้เปิดทำการ Kick Off ระบบ ICON REM และระบบ ICON Construction Management with SAP ให้กับ บริษัท ณวรางค์ แอสเซท จำกัด

Published December 6, 2022
ยินนดีต้อนรับลูกค้าคนสำคัญ บริษัท ฟัลครัม เรียลเตอร์ จำกัด เข้าสู่การ Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และระบบ ICON Construction Management with SAP Business One ระบบบริหารงานก่อสร้าง และระบบบัญชีทาง บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้การสนับสนุนและเลือกใช้ระบบของ ICON FRAMEWORK ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของธุรกิจในอนาคตต่อไป
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด