บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับการ Golive ระบบ ICON REM และ ICON DIGITAL MORTGAGE ให้กับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)

Published December 7, 2022
ร่วมแสดงความยินดี กับความสำเร็จในการ Implement ระบบ ICON REM ภายในระยะเวลาที่จำกัด และสามารถทำให้ Golive ได้ตามกำหนด และขอปรบมือดังๆ ให้กับทีมงานบริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน) และทีมงาน ICON Framework กับความร่วมแรงร่วมใจตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ระบบ ICON DIGITAL MORTGAGE ระบบขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยออนไลน์อัตโนมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด