บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ให้กับ บริษัท เคหะสุขประชา จํากัด (มหาชน)

Published December 15, 2022
ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ให้กับ บริษัท เคหะสุขประชา จํากัด (มหาชน) 2 ระบบ
ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ICON RENTAL MANAGEMENT ระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าภายในโครงการโดยระบบรองรับทั้งการเช่าแบบรายวัน - รายเดือน
ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้ทางบริษัทดูแลการวางระบบงานทั้ง2ระบบ ที่จะช่วยให้การบริหารงานเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด