02-746-4903 Contact Us

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ kick off ระบบ ให้กับ บริษัท เคหะสุขประชา จํากัด (มหาชน)

Published December 15, 2022
ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ kick off ระบบ ให้กับ บริษัท เคหะสุขประชา จํากัด (มหาชน) 2 ระบบ
ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกกระบวนการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ICON RENTAL MANAGEMENT ระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าภายในโครงการโดยระบบรองรับทั้งการเช่าแบบรายวัน - รายเดือน
ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้ทางบริษัทดูแลการวางระบบงานทั้ง2ระบบ ที่จะช่วยให้การบริหารงานเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด