บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kick Off ระบบ ให้กับ บริษัท ฟิฟท์ อิลิเมนท์ จํากัด

Published January 18, 2023
Kick Off ระบบ ICON REM ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้กับลูกค้า บริษัท ฟิฟท์ อิลิเมนท์ จํากัด ลูกค้าคนสำคัญที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต Project นี้ถึงจะไกล แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรค เพราะงานนี้เราเริ่มต้นด้วยการเปิด Kick Off ในรูปแบบ Online และเตรียมพร้อมยกทีม Implement บินไปให้บริการถึงทีเลยทีเดียว
ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาส ทางบริษัทฯ ดูแลระบบบริหารจัดการงานขาย ที่จะช่วยให้การบริหารงานเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตในอนาคตต่อไป
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด