บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Golive ระบบ ICON PDPA Platform ให้กับ บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด

Published February 15, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอแสดงความยินดี และขอบคุณลูกค้า บริษัท  มานะ พัฒนาการ จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกใช้ ระบบ ICON PDPA Platform ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะช่วยให้องค์กรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ในแพลตฟอร์มเดียว อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ ICON REM ในทุกๆ Touch Point ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ทีมงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณในการให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะครับ
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด