บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Golive ระบบ ICON REM และ ระบบ ICON CM with SAP Business One ให้กับ บริษัท สยามนุวัตร จำกัด

Published February 20, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับการ Golive ระบบ ICON REM ระบบบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และระบบ ICON CM with SAP Business One ระบบบริหารงานก่อสร้าง และระบบบัญชี ให้กับบริษัท สยามนุวัตร จำกัด โดยครั้งนี้เป็นการ Golive ต้อนรับต้นปีแบบ 2 ระบบพร้อม ๆ กัน ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบของทาง ICON Framework ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด