บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ทำการ Kickoff ระบบ ICON Rental ให้กับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)

Published February 16, 2023
ทางบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน) ที่ไว้วางใจเลือกใช้ระบบของ ICON Framework เป็นระบบที่ 2  ระบบ ICON RENTAL MANAGEMENT ระบบบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าภายในโครงการโดยระบบรองรับทั้งการเช่าแบบรายวัน – รายเดือน พร้อมทั้งให้ทาง ICON Framework เริ่มการ Kick Off เพื่อ Implement  ระบบได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าคนสำคัญต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด