คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร เข้าร่วมอภิปรายในงานสัมมนา Phuket Post Covid ทรานส์ฟอร์มธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่

Published March 27, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมภูเก็ตและหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้เกียรติเรียนเชิญผู้บริหาร คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร CEO ของบริษัทฯ เข้าร่วมอภิปรายในงานสัมมนา "Phuket Post Covid ทรานส์ฟอร์มธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่" ที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างโอกาสการขาย ยกระดับธุรกิจอสังหาฯและ SME ให้เติบโตอย่างมืออาชีพ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด