บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ได้ Kick Off ระบบ ICON REM และ LINE OA CUSTOMER PORTAL ให้กับ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Published May 9, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกให้ ICON ช่วยดูแลระบบบริหารงานขาย (ICON REM) และระบบ LINE OA CUSTOMER PORTAL ซึ่งเป็นระบบงานสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมาตรฐาน รองรับการให้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งช่วยดูแลธุรกิจของท่านให้รองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต
© 2566 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด